– Πώς εντυπωσιάζει ένα βιογραφικό;
– Πώς καλύπτω τη μην προϋπηρεσία;
– Πώς συνδέω αποτελεσματικά δύο εργασίες διαφορετικές μεταξύ τους;
– Ποια σεμινάρια μετράνε;
– Ποια η σημασία της πρακτικής άσκησης & πώς την εμφανίζω ως προϋπηρεσία;
– Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ερωτήσεις σε μια συνέντευξη;
– Πώς θέτω το μισθολογικό θέμα;
– Πώς αρνούμαι μια πρόταση εργασίας;

Υπηρεσίες

  • Επιμέλεια Βιογραφικού με συνάντηση
  • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας συνάντηση
  • Ηλεκτρονικό επαγγελματικό προφίλ (π.χ LinkedIn)
  • Career Coaching
  • Τεστ Επαγγελματικής Προσωπικότητας και Επαγγελματικών Ικανοτήτων
  • Προετοιμασία για επαγγελματική Συνέντευξη