Αναρτήθηκαν τα Μηχανογραφικά 2019 (pdf)

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκαν τα Μηχανογραφικά Δελτία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2019.

Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τους ενδιαφέρει και συγκεκριμένα:

 

Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ 2019 με τα 4 Επιστημονικά Πεδία,

2_ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ_2019_5_ΠΕΔΙΑ_ΕΝΙΑΙΟ

Leave a Comment

Your email address will not be published.