ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019

Για να καταλάβουμε αν έχουμε ελπίδες για να πάρουμε μετεγγραφή με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ας δούμε τις περσινές βάσεις μετεγγραφών. Όπως θα διαπιστώσετε για τα περιφερειακά Πανεπιστήμια μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι για τη μετεγγραφή.

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.