Συνέργεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Σε δημόσια Διαβούλευση το Σ/Ν για τη Συνέργεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται οι εξής Σχολές:
α) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Κοζάνη,
β) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καστοριά,
γ) Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα τη Φλώρινα,
δ) Επιστημών Υγείας, με έδρα την Κοζάνη.
2. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Α- Πολυτεχνική Σχολή
° ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κοζάνη) – Πολυτεχνική Σχολή
° ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Κοζάνη)

Β- Σχολή Οικονομικών Επιστημών
° ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κοζάνη)
° ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Κοζάνη)
° ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Κοζάνη)
° ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γρεβενά)
° ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Γρεβενά)
° ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Καστοριά)
° ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Κοζάνη)
° ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Γρεβενά)

Γ- Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
° ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Φλώρινα)
° ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Καστοριά)
° ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Καστοριά)

Δ- Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
° ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Φλώρινα)
° ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Φλώρινα)

Ε- Σχολή Επιστημών Υγείας
° ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (Πτολεμαΐδα)
° ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Πτολεμαΐδα)
° ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Πτολεμαΐδα)

ΣΤ- Σχολή Θετικών Επιστημών
° ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Καστοριά)
° ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Καστοριά)

Ενώ ακόμα:
° Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετονομάζεται σε Σχολή
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
° Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών
° Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

° Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Επιστήμης Τροφίμων, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

° Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και Γεωπονίας, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

νομοσχέδιο_Δυτική_Μακεδονία_τελικό_για_διαβούλευση

Leave a Comment

Your email address will not be published.