Δύο βασικοί παράγοντες μας ώθησαν στην απόφαση ενασχόλησης με τον ΦΕΠ (Φροντιστηριακό Επαγγελματικό Προσανατολισμό)

Αρχικά, το κενό που υπάρχει όσον αφορά στην πληροφόρηση των μαθητών και συχνά και των φροντιστών σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές, τις πληροφορίες για τις σχολές, τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Καθώς και η διαπίστωση πως οι συνήθεις ημερίδες που διοργανώνουν τα φροντιστήρια με τον τρόπο που γίνονται δεν επαρκούν.

 • Συγκεκριμένα 3ωρες παρουσιάσεις στις οποίες τα παιδιά και οι γονείς της θεωρητικής είναι υποχρεωμένα να ακούν για Ιατρική και Μηχανολόγους Μηχανικούς ή παιδιά του 2ου πεδίου να ακούν για οικονομικά και ναυτιλιακά με αποτέλεσμα να μη βρίσκουν ενδιαφέρον και συχνά να φεύγουν.
 • Παρουσιάσεις που αφορούν συνήθως μια μικρή κατηγορία μαθητών και σχολών, τους καλούς μαθητές και τις υψηλόβαθμες σχολές. Έτσι, οι αδύναμοι μαθητές νιώθουν αποκλεισμένοι από όλη τη διαδικασία.
 • Τέλος, σημαντικό πρόβλημα είναι πως μετά το πέρας των ημερίδων τα παιδιά συνεχίζουν να παραμένουν χωρίς τη συμβουλευτική διαδικασία από κάποιον καταρτισμένο σύμβουλο.

Πιστεύουμε σε μια διαφορετική προσέγγιση στο χώρο του Φροντιστηριακού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 • Ξεχωριστές παρουσιάσεις για το 1ο , 2ο – 3ο  και 4ο πεδίο.
 • Πληροφορίες για όλες σχεδόν τις σχολές καλύπτοντας έτσι όλη την γκάμα των μαθητών.
 • Συνεχής συμβουλευτική στήριξη των μαθητών ή και τμημάτων ολόκληρων για όλη τη χρονιά.
 • Συνεχής στήριξη των ιδιοκτητών του φροντιστηρίου για οποιαδήποτε απορία έχουν σχετικά με σχολές, αλλαγές του συστήματος, επαγγελματικά δικαιώματα.

Μέσα από τη συνεργασία μας την προηγούμενη χρονιά με τα φροντιστήρια Έμφαση, Διάδραση, Δημόκριτος, Κίνηση, Ηράκλειτος, Πειθώ, Δυναμικό Πεύκης, Περί Αγωγής, Διάσταση, Τσίκλος, Εντροπία, Προοπτική,Πρόσβαση, Σπουδαστήριο Φυσικής Κωνσταντίνος Νάνος, Πολύτοπο συνειδητοποιήσαμε πως το όραμά μας είναι εφικτό (κάτι που μπορούν να σας το πιστοποιήσουν οι ιδιοκτήτες των παραπάνω φροντιστηρίων)

Τα θετικά στοιχεία που προέκυψαν είναι πως:

 • Οι μαθητές πραγματικά ένιωσαν πως συμμετείχαν σε κάτι που τους αφορά και το οποίο μπορεί να έχει και συνέχεια.
 • Πολλοί μαθητές θέλησαν να ακολουθήσουν τη συμβουλευτική διαδικασία κι έτσι μέσα από τα κατάλληλα τεστ, συνεντεύξεις και εξατομικευμένες παρουσιάσεις σχολών και μεταπτυχιακών απέκτησαν στόχο και κίνητρο.
 • Οι  φροντιστές με την τιμή μίας παρουσίασης μπορούν να έχουν 3 παρουσιάσεις δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές τους για ουσιαστική πληροφόρηση.
 • Επίσης, η ευελιξία αυτής της πρότασης τους δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσουν αυτοί ποιο συνδυασμό παρουσιάσεων θέλουν (με βάση το δυναμικό των μαθητών τους) κάτι που τους επιτρέπει να το κάνουν και στο χώρο του φροντιστηρίου τους εξοικονομώντας τα χρήματα της ενοικίασης του χώρου.