Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων για το Λιμενικό

Ύψος: 1,70 (άντρες – γυναίκες)

Αθλήματα:  Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 17″ (μια προσπάθεια).
β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4′ και 30″ (μια προσπάθεια).
γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μ. (τρεις προσπάθειες).
δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες)

ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

Διαβάστε το ΦΕΚ

Leave a Comment

Your email address will not be published.