Μείωση εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι οι θέσεις μειώθηκαν κατά 28 (ή 3,5%) σε σχέση με την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά.
Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τη σύγκριση του αριθμού εισακτέων σε κάθε Στρατιωτική Σχολή των τελευταίων τριών ετών.

πηγή: http://sep4u.gr

Leave a Comment

Your email address will not be published.