Μεταπτυχιακά στη Ρομποτική.

Η Σοφία είναι η «ζωντανή» απόδειξη της εξέλιξης που έχει σημειωθεί στο χώρο της ρομποτικής. Πέντε χώρες – Γερμανία, Κίνα, Κορέα, Ιαπωνία, ΗΠΑ – έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για το πιο εξελιγμένο και λειτουργικό ρομπότ. Ήδη στην Κίνα έχουμε το πρώτο εστιατόριο με σερβιτόρους ρομπότ και την πρόσληψη σε νοσοκομείο ρομπότ – νοσηλευτή.

Η εισβολή στο χώρο της εργασίας της τεχνητής νοημοσύνης, των ρομπότ, του αυτοματισμού και της νανοτεχνολογίας έχουν συρρικνώσει τη «ζωντανή» εργασία σε όφελος της «νεκρής» εργασίας. Μοιραία θα είναι και η διαφοροποίηση των εργασιακών συνθηκών, της παραγωγικής διαδικασίας, της οργάνωσης της εργασίας.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ρομποτικής, μέχρι το 2030 εκτιμάται ότι τα ρομπότ και ο αυτοματισμός θα υπερβούν την ευφυία και την δεξιότητα του εργαζόμενου, θα αυτονομηθούν λειτουργικά, θα αυτοεπισκευάζονται και τέλος θα αντικαταστήσουν το 38% των θέσεων εργασίας. Το αποτέλεσμα θα είναι να χαθούν μισθοί της τάξης των 15 τρισ. ευρώ. Παράλληλα, σε πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ προβλέπεται ότι κατά το διάστημα των επόμενων δεκαετιών στις 32 χώρες μέλη του, το 48% των σημερινών θέσεων εργασίας (μία στις δύο) είναι πιθανόν να αυτοματοποιηθούν.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη εκτιμά ότι στις συγκεκριμένες χώρες το 14% των θέσεων εργασίας έχει πιθανότητα να αυτοματοποιηθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 70%. Το 32% των θέσεων εργασίας έχει πιθανότητα αυτοματοποίησης σε ποσοστό από 50% μέχρι 70%. Τέλος, το 26% των θέσεων εργασίας αντιμετωπίζει μικρό κίνδυνο αυτοματοποίησης, σε ποσοστό χαμηλότερο του 30%. Ειδικότερα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, το 23% όλων των θέσεων εργασίας ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου (+70%) που θα αυτοματοποιηθεί.

Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό στην Νορβηγία είναι μόνο 6%, στην Φιλανδία είναι 7% και στην Σουηδία είναι 8%. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι των ανεπτυγμένων χωρών φαίνεται ότι κινδυνεύουν λιγότερο από την αυτοματοποίηση σε σχέση με τους εργαζόμενους των υπανάπτυκτων ή αναπτυσσόμενων οικονομικά χωρών. Κι αυτό, επειδή στις ανεπτυγμένες οικονομίες η αυτοματοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει σταδιακά από τις τελευταίες δεκαετίες.

Προφανώς και σε αυτό το θέμα οι απόψεις διίστανται. Οι πολέμιοι της επέλασης των ρομπότ φοβούνται πως η ανθρωπότητα θα κατακτηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη ενώ οι υποστηρικτές θεωρούν πως θα απλοποιήσει και άλλο τη ζωή μας επιφέροντας πολλά οφέλη. Το αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι πως ένα μεγάλο πλήθος των αυριανών επιστημόνων θα εργάζεται πάνω στον χώρο αυτό.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα, λοιπόν, όπως είναι λογικό ακολουθούν τις ανάγκες της αγοράς προσπαθώντας να προσελκύσουν κοινό και φοιτητές.

Ας δούμε κάποια από αυτά.

Π.Μ.Σ. Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας θα λειτουργήσει, από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT» (Master of Science in «Computer and Systems Engineering – Smart Systems and Internet of Things»).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ή και αυτοαπασχόληση, με αντικείμενο την ανάπτυξη εφαρμογών όπως Ευφυή Συστήματα, Αυτοματισμούς, Συστήματα Μετρήσεων, Ενσωματωμένα Συστήματα, Δίκτυα κλπ. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι τομείς – κλειδιά στους οποίους υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας και τους οποίους καλύπτει το παρόν ΠΜΣ:

 • Εγκατάσταση και συντήρηση:
  • Υπολογιστικά συστήματα μετρήσεων (sensors) και computer αυτοματισμών (ενεργοποιητές, 3D σχεδιασμός),  ρομποτικής, αυτόνομα οχήματα και Μηχανοτρονική
  • αυτομάτου ελέγχου μεγάλης κλίμακας, SCADA
  • υπολογιστικών συστημάτων ειδικών απαιτήσεων και αρχιτεκτονικών (παράλληλα, κατανεμημένα) και ανάπτυξη εφαρμογών σε αυτά,
  • τοπικών και κατανεμημένων μετρητικών διατάξεων, DCS
 •     Επεξεργασία σήματος βίντεο, εικόνας και ήχου –Τεχνητή Όραση
 • Ενσωματωμένα συστήματα και μικροϋπολογιστές για τηλεπικοινωνίες, αυτοματισμούς, ιατρικές εφαρμογές.
  • Σχεδίαση Υλικού (ASICs, FPGAs).
  • Ανάπτυξη Οδηγών Λογισμικού (Drivers, Firmware).
 •     Έξυπνα κτήρια, Internet of Things, Ubiquitous Computing.
 •     Αυτοματοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (Precision Agriculture)

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κυρίως:

 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής ή συναφούς ειδικότητας,
 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ όπως Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αεροναυπηγοί, Ναυπηγοί, Μηχανικοί Αυτοματισμών, Γεωπόνοι, ειδικοί Γεωργικών μηχανημάτων και άλλων συναφών ειδικοτήτων στις οποίες μπορεί να βρει εφαρμογή το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.

Γενικότερα μπορεί να γίνουν δεκτοί:

 • Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων.
 • Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών.
 • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) καθώς επίσης και Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητα

Συστήματα Ευφυούς Ελέγχου & Ρομποτική 

Το πρόγραμμα ασχολείται με την Εισαγωγή στα ρομποτικά συστήματα (βραχίονες, οχήματα, υποβρύχια, εναέρια): Ευθεία και αντίστροφη κινηματική σε τρεις διαστάσεις: θέση και προσανατολισμός. Ευθεία και αντίστροφη διαφορική κινηματική: Ιακωβιανές, ιδιομορφίες, χώρος εργασίας. Δυναμική σειριακών βραχιόνων. Κινηματική και δυναμική τροχοφόρων ρομπότ. Γραμμικός και μη γραμμικός έλεγχος θέσης ρομποτικών συστημάτων. ‘Ελεγχος δυνάμεων. Επενεργητές και αισθητήρες. Σχεδιασμός κίνησης και τροχιάς. Προγραμματισμός, αρχιτεκτονικές και ολοκλήρωση ρομπότ. Εργαστήριο: Επιδείξεις σύγχρονων ρομποτικών συστημάτων. ‘Ελεγχος και Προγραμματισμός.

Συστήματα Αυτοματισμού

Φορέας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Συστήματα Αυτοματισμού» είναι:

– Η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην περιοχή των Συστημάτων Κατασκευών & Παραγωγής και των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής.

– Η παραγωγή νέας γνώσης στις περιοχές αυτές.

 

Στόχος του ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού» είναι:

– Η ειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας και αλλού, στις επιστημονικές περιοχές που καλύπτει το Πρόγραμμα.
– Η σε βάθος κατάρτιση μηχανικών και επιστημόνων, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας στις διεπιστημονικές περιοχές που καλύπτει το Πρόγραμμα αλλά και ευρύτερα.
– Η παροχή θεωρητικής και πρακτικής γνώσης σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της εργασίας τους ως Μηχανικοί ή Επιστήμονες και να διευκολύνονται στην εύρεση ανάλογης εργασίας.

 

Το ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού» απευθύνεται:

– Σε απόφοιτους του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.
– Σε απόφοιτους λοιπών ΑΕI της χώρας, θετικής κυρίως κατεύθυνσης.
– Σε απόφοιτους ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής κυρίως κατεύθυνσης, με πτυχίο επιπέδου M.S. ή Μ.Eng., ή άλλου ισοδύναμου τίτλου.

Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής

Γενικές Πληροφορίες

Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης, λειτουργούν από κοινού και από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) χωρίς τέλη φοίτησης και με τίτλο: «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»

Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 2135/Β’/11.06.2018), είναι διάρκειας 3 εξαμήνων, εκ των οποίων στα δύο πρώτα απαιτείται παρακολούθηση 8 μεταπτυχιακών μαθημάτων, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία.

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ. υποστηρίζονται πρωτίστως από το Διατμηματικό Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής  του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί με το Φ.Ε.Κ. 2461/Β’/16.11.2015.

Το Πρόγραμμα λειτουργεί με βάση την κείμενη νομοθεσία, τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 4486/Β’/10.10.2018), και την με αριθμ. 3758/Φ120 απόφαση επανίδρυσής του (Φ.Ε.Κ. 2135/τ’Β/11.06.2018).

Αντικείμενο-Σκοπός

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η οργάνωση και υλοποίηση πρότυπων μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, της ρομποτικής και των αυτοματισμών. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα αποτελούν το βασικό πλαίσιο γύρω από το οποίο καθορίζονται και διαμορφώνονται τα προσφερόμενα μαθήματα και οι λοιπές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του Προγράμματος.

Σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
(α) Η παροχή υψηλού επιπέδου ειδικών γνώσεων πάνω στις σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις για την αυτοματοποίηση και την προώθηση της καινοτομίας σε παραγω­γικούς τομείς της οικονομίας που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την αγροτική παραγωγή, τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την ενέργεια, καθώς και

(β) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της έρευνας σε γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της ρομποτικής, των σύγχρονων κατασκευαστικών τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής, των συστημάτων ελέγχου και των αυτοματισμών.

Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα μπορούν ενδεικτικά:

 • Να καλύψουν ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό σε παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  καθώς και σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Να λειτουργήσουν ως αυτοαπασχολούμενοι στο τεχνολογικό πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής προηγμένων συστημάτων παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής.
 • Να καλύψουν θέσεις έρευνας και διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές πάνω στα γνωστικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ.

Αν κάποιος αναζητήσει στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων θα βρει πολλά ακόμη Μεταπτυχιακά σε αυτόν τον τομέα. Ένα είναι σίγουρο. Τα ρομπότ ήρθαν για να μείνουν. Επομένως, ο νέος επιστήμονας που θα καταρτιστεί σε αυτόν τον τομέα χαράσσει μία σίγουρη διέξοδο στην αγορά εργασίας.

Πάνος Σταυρόπουλος

Leave a Comment

Your email address will not be published.