Νέο πλαίσιο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών

Το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού στη χώρα μας και τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά κλάδο ορίζει προεδρικό διάταγμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το διάταγμα (ΠΔ 99/2018) ορίζει ότι το επάγγελμα του μηχανικού μπορούν να ασκήσουν οι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημίων και όσοι έχουν ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο, ενώ την άδεια άσκησης απονέμει αποκλειστικά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών

Leave a Comment

Your email address will not be published.