ΝΕΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη»

Τα Τμήματα

  • Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  • Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και
  • Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

προσκαλούν υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» που συνδιοργανώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Tο ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη»

✓ αποτελεί μια επιστημονική και κοινωνική αναγκαιότητα και έρχεται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή διάσταση του 21ου αιώνα για την εκπαίδευση και τη μάθηση.

✓ στοχεύει στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών με υψηλού επιπέδου επιστημονικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιοτήτες, οι οποίοι να συνεισφέρουν ενεργά και να συμμετέχουν στην εξέλιξη των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων με έμφαση στην αποτελεσματική αξιοποίηση των κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρακτική και το μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα από το σχεδιασμό μαθησιακών πλαισίων που ενσωματώνουν ψηφιακές τεχνολογίες.

 

Ο τίτλος σπουδών του ΔΠΜΣ είναι ενιαίος, απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, και παρέχει Παιδαγωγική Επάρκεια και Επάρκεια Πληροφορικής.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου 2019 και θα διεξάγονται τρεις (3) ημέρες ανά εβδομάδα στις εγκαταστάσεις των τριών συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για τους εργαζόμενους φοιτητές.

ποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από 11 Ιουλίου 2019 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ.

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ: http://msc-ditrep.uniwa.gr

Email: msc-ditrep@uniwa.gr

Leave a Comment

Your email address will not be published.