Ο ακαδημαϊκός χάρτης σε ένα χρήσιμο pdf από την τράπεζα πληροφοριών mysep

Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης, περιέχει όλες τις Σχολές και τα Τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά για κάθε πανεπιστήμιο αναφέρονται οι σχολές & τα τμήματα. Δίπλα στην ονομασία κάθε τμήματος αναφέρετε και η πόλη που λειτουργεί.

Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας περιέχει 23 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και οι δύο αυτόνομες Σχολές, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε επίσης η πρόθεση της υφιστάμενης ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, να κάνει δεκτή την πρόταση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  και του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την θεσμοθέτηση νέων τμημάτων στα Πανεπιστήμια αυτά. Με την προκήρυξη όμως των Βουλευτικών εκλογών στις 07.06.2019, δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για την ψήφιση τους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Leave a Comment

Your email address will not be published.