Πέντε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μετατρέπονται σε integrated master

 

Yπαγωγή των Τμημάτων:

α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

β) Μηχανικών Βιοϊατρικής,

γ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,

δ) Μηχανολόγων Μηχανικών και

ε) Ναυπηγών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114) μετατρέποντάς τα σε integrated master.

ΦΕΚ

Leave a Comment

Your email address will not be published.