Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2020 – Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων – ΦΕΚ

Με την Υ.Α. Αριθμ. Φ.251/182992/Α5/22-11-2019 (ΦΕΚ Β΄ 4441/2019) καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων Γενικού Λυκείου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής ισχύει από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020.

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων – ΦΕΚ

Leave a Comment

Your email address will not be published.