Παράλληλο Μηχανογραφικό για ΙΕΚ: τρόπος υποβολής και αριθμός δυνατών προτιμήσεων

Από τη φετινή χρονιά οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν και παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή στα ΙΕΚ. Το υπουργείο με ΦΕΚ καθόρισε τον τρόπο υποβολής αλλά και τον αριθμό δυνατών προτιμήσεων.

  • Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει όσες ειδικότητες επιθυμεί.
  • Το κριτήριο για την εισαγωγή του είναι ο βαθμός απολυτηρίου  του Λυκείου.
  • Αν δεν καταφέρει να εισαχθεί με το παράλληλο Μηχανογραφικό , μπορεί τον Σεπτέμβριο να κάνει αίτηση στο ΙΕΚ για εναπομείνασες θέσεις.

ΔΕΣ ΤΟ ΦΕΚ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ

Leave a Comment

Your email address will not be published.