Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Λυκείου 2020-2021

Ανακοινώθηκε σήμερα το ΦΕΚ που ρυθμίζει τη διαδικασία των προαγωγικών και απολυτηρίων εξτάσεων για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021


  1. Οι Ομάδες και οι κλάδοι μαθημάτων
  2. Ο τρόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης
  3. Ο ορισμός και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών
  4. Οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης
  5. Ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων
  6. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων
  7. Η αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου
  8. Ο τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Leave a Comment

Your email address will not be published.