Προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Αστυνομικές Σχολές έτους 2018

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250) και εκείνων που θα εισαχθούν στη σχολή Αξιωματικών σε σαράντα (40).

18052018sxolesastynomias

Leave a Comment

Your email address will not be published.