Σχετικά με τις αντιστοιχίες Σχολών/Τμημάτων για τις μετεγγραφές αδελφών φοιτητών – Δυνατή η μετεγγραφή φοιτητών ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχετικά με τις αντιστοιχίες Σχολών/Τμημάτων για τις μετεγγραφές αδελφών φοιτητών – Δυνατή η μετεγγραφή φοιτητών ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Οι Μετεγγραφές Φοιτητών επιτρέπονται μόνο για Σχολές/Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχολών/Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων ή Προγραμμάτων Σπουδών, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α., σύμφωνα με την αρ. 89006/Ζ1/01-06-2017 (Β΄1915) Υ.Α.
Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ B΄ 1915/2017 με την Υ.Α. Αριθμ. 89006/Ζ1/26-5-2017 »Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών».
Τι θα γίνει με τα τμήματα των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά που αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Ειδικότερα για αιτήσεις μετεγγραφής σε Τμήματα των συγχωνευθέντων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ιδρυμάτων (ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά), ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 4 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
Πατήστε εδώ για να δείτε τι αναφέρει η παραγρ. 4 – άρθρο 17 – Ν. 4521/2018 »Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 38/2018.

Leave a Comment

Your email address will not be published.