Το νέο τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Compass Life Test

Το Compass life Test είναι ένα εύχρηστο, αυτοματοποιημένο Test Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους στην επιλογή Σπουδών και Επαγγέλματος.

Δημιουργήθηκε Διεπιστημονική Ομάδα με στόχο να συνδυάσει και να σταθμίσει τα Ψυχομετρικά στοιχεία της Προσωπικότητας με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Τα αποτελέσματα του Test καλύπτουν την αυτογνωσία και ταυτόχρονα παρέχουν πληροφόρηση, στοιχεία που αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη λήψη μιας σωστής απόφασης.

Με τη λήξη του, εκδίδεται αυτοματοποιημένα εξατομικευμένη Έκθεση όπου παρουσιάζεται ο βαθμός ταύτισης της Προσωπικότητας με τις Σχολές και τα Επαγγέλματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα παρέχει χρήσιμες, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για κάθε προτεινόμενη Σχολή. Κυριότερες πληροφορίες είναι :

  • Ο τρόπος Εισαγωγής στη Σχολή
  • Τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε Σχολή
  • Ο αριθμός των Τμημάτων καθώς και σε ποια πόλη βρίσκονται
  • Επαγγελματικά Δικαιώματα
  • Ενδεικτικά Επαγγέλματα που αντιστοιχούν στο κάθε πτυχίο
  • Αντιστοιχίες Μετεγγραφών
  • Μεταπτυχιακά που προσφέρει το κάθε τμήμα.

To Compass life Test φιλοδοξεί να αποτελέσει αξιόπιστη «ΠΥΞΙΔΑ» επιλογών και πληροφόρησης στην πρώτη σημαντική απόφαση που καλούνται να λάβουν οι έφηβοι.

Η Έκθεση που θα εκδοθεί αποτελεί περιγραφή της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων και των κλίσεών σου ώστε να σε βοηθήσει να κατανοήσεις:

  • Ποιος Είσαι
  • Τι Θέλεις
  • Τι Μπορείς

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι σημαντικό να επιλέξουμε επάγγελμα με βασικό κριτήριο τα χαρακτηριστικά, τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά μας, διότι επιλέγοντας επάγγελμα επιλέγουμε τρόπο καθημερινής ζωής.

Οι επιλογές που θα περιγράφονται στα αποτελέσματα αντιστοιχούν σε Σχολές και Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ελληνικού Δημόσιου Εκπαιδευτικού Συστήματος.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.