Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτική ενηλίκων για κάθε έναν που θέλει να διερευνήσει επιπλέον τον εαυτό του, για την επιλογή και ανεύρεση εργασίας. Μαζί θα προσδιορίσουμε τι ακριβώς αναζητάτε και με τι θέλετε να ασχοληθείτε. Θα βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσετε τα ενδιαφέροντα σας και τις φιλοδοξίες σας. αξιολογώντας τον εαυτό σας. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που σας ξεχωρίζουν; Τι προσφέρει η αγορά εργασίας στην παρούσα χρονική στιγμή; Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα σας βοηθήσουν να καταστρώσετε ένα σχέδιο δράσης.

  • Ανεύρεση Μεταπτυχιακού
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας συνάντηση
  • Ηλεκτρονικό επαγγελματικό προφίλ (π.χ Linkedin)
  • Career Coaching
  • Τεστ Επαγγελματικής Προσωπικότητας και Επαγγελματικών Ικανοτήτων
  • Προετοιμασία για επαγγελματική Συνέντευξη
  • Επιλογές μετά τις Σπουδές