ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με τον νόμο Γαβρόγλου το 2019 και την μετατροπή των ΤΕΙ σε Ανώτατα Ιδρύματα δημιουργήθηκαν τμήματα Μηχανικών δύο ταχυτήτων. Μέσα σε αυτά τα τμήματα ήταν και τα 8 τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τα συγκεκριμένα τμήματα είναι 5ετούς φοίτησης και με πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο ώστε να  αντιστοιχούν στις προδιαγραφές που τίθενται για το επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). 

Πάρα πολλά παιδιά στο Μηχανογραφικό τους έπεσαν θύματα αυτής της στρέβλωσης δηλώνοντας τμήματα τα οποία δεν είχαν τα πολυπόθητα δικαιώματα. 

Αυτή η στρέβλωση αποκαθίσταται για τα 6 από τα 8 τμήματα με ΦΕΚ του 2020 και του 2021 από την παρούσα κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα οι σπουδές στα τμήματα :

οδηγούν  στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα τμήματα των Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής περιμένουν και αυτά τη σειρά τους κάτι που δεν ξέρουμε πότε και αν θα γίνει.

Οι αλλαγές αυτές αυτές θα φέρουν σημαντική διαφοροποίηση στις βάσεις εισαγωγής των τμημάτων αφού οι υποψήφιοι δεν έχουν κάτι να φοβούνται σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Ουσιαστικά, η Αττική αποκτά ένα μεγάλο Πολυτεχνείο 6 προς το παρόν τμημάτων. 

Δείτε το ΦΕΚ

Δείτε το ΦΕΚ

Πάνος Σταυρόπουλος – ΜΑ Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Leave a Comment

Your email address will not be published.