Η κατανομή των Στρατιωτικών Σχολών και των Σωμάτων Ασφαλείας στα Επιστημονικά Πεδία

Μια από τις συχνότερες επιλογές των υποψηφίων είναι οι στρατιωτικές σχολές και τα σώματα ασφαλείας αφού εξασφαλίζουν στους επιτυχόντες άμεση αποκατάσταση. Σε όλες τις κατευθύνσεις υπάρχουν στρατιωτικές σχολές και σχολές σωμάτων ασφαλείας αλλά με σημαντικές διαφοροποιήσεις.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

 • Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΑΣ)
 • Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ)

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
 • Αστυφυλάκων 
 • Σχολή Ανθυποπυραγών 
 • Σχολή Πυροσβεστών
 • Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)
 • Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

 • Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ)
 • Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας
 • Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι

 • Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα
 • Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα

 • Ναυτικων Δοκιμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί
 • Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

 • Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης
 • Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
 • Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

 • Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα
 • Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

 • Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
 • Αστυφυλάκων 
 • Σχολή Ανθυποπυραγών 
 • Σχολή Πυροσβεστών
 • Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)
  Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

 • Ιατρικό (ΣΣΑΣ)
 • Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ)
 • Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ)
 • Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ)
 • Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Σχολή Ανθυποπυραγών 
 • Σχολή Πυροσβεστών
 • Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)
 • Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

 • Οικονομικό (ΣΣΑΣ)

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

 • Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης
 • Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα
 • Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
 • Αστυφυλάκων 
 • Σχολή Ανθυποπυραγών 
 • Σχολή Πυροσβεστών
 • Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)
 • Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Leave a Comment

Your email address will not be published.