Πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών :Τμήματα με χαμηλή βάση εισαγωγής που αξίζει να προσέξεις.

Συχνά οι μαθητές κατά την αναζήτηση σχολών και τμημάτων προσπερνούν βιαστικά διεξόδους που έχουν προοπτικές μόνο και μόνο επειδή δεν » φιγουράρουν» στα υψηλόβαθμα ή στα κλασικά τμήματα.

Οι μαθητές είτε γιατί δεν έχουν αντιληφθεί πως το εργασιακό μέλλον  απαγκιστρώνεται από παλαιολιθικές λογικές επιλογής είτε γιατί πιέζονται από τον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο περιορίζονται σε πιο «ασφαλείς» και αποδεκτές λύσεις.

Ας δούμε, λοιπόν, χαμηλόβαθμα τμήματα που κοιτούν με αξιώσεις το μέλλον και το εργασιακό τοπίο που διαφαίνεται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Αποστολή του τμήματος είναι να προσφέρει θεωρητική και πρακτική γνώση υψηλού επιστημονικού επιπέδου στους φοιτητές/φοιτήτριες αλλά και να προάγει την έρευνα στο πολυδιάστατο πεδίο της Επικοινωνίας συνδυάζοντας επιπρόσθετα την επιστήμη της Επικοινωνίας με τα Ψηφιακά Μέσα και το νέο Ψηφιακό Περιβάλλον.

Το πρόγραμμα σπουδών του καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της Επικοινωνίας συνδυάζοντας γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στις Κοινωνικές Επιστήμες και ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση που πλαισιώνεται από επιστημονικά πεδία όπως της Μαζικής Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας, των Δημοσίων Σχέσεων, της Διαφήμισης, της Έρευνας Αγοράς και του Μάρκετινγκ, της Πολιτικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας και της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας. Παράλληλα, το Πρόγραμμα Σπουδών λαμβάνει υπόψη τις νέες τάσεις στην Επιστήμη των Ψηφιακών Μέσων και των Νέων Τεχνολογιών και ιδιαίτερα του Διαδικτύου και των Πολυμέσων καθώς και τις ραγδαίες εξελίξεις που αυτές επιφέρουν στο χώρο της Επικοινωνίας προσφέροντας μαθήματα που συνδέουν την επιστήμη της Επικοινωνίας με τα Ψηφιακά Μέσα.

Με ένα πρόγραμμα σπουδών   που περιλαμβάνει μαθήματα όπως δημοσιογραφία, ψυχολογία, λήψη και  επεξεργασία εικόνας, μάρκετινγκ, πολιτική επικοινωνία κ.α ο φοιτητής/τρια θα αποκτήσει πολύτιμες δεξιότητες σε έναν ψηφιακό κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται.

Πέρα από το δικό του μεταπτυχιακό πρόγραμμα » Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα»  ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά σχετικά με το μάρκετινγκ, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, την επικοινωνία , τον τουρισμό.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας  – ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Στόχος του Τ.Π.Τ.Ε. είναι η Εκπαίδευση Νέων Επιστημόνων στον συνδυασμό των Τεχνολογιών Πληροφορικής και των Πολιτισμικών Σπουδών καθώς και των τεχνολογιών αιχμής για την παραγωγή, δημιουργία και διαχείριση Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου.
Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Τμήματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά
• Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης
• Σχεδιασμός, παραγωγή, διαχείριση και διάδοση πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών, με στόχο τη διατήρηση, προβολή και κοινωνική αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της παγκόσμιας κοινότητας

Tο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:
• Βασικές αρχές θεωρίας πολιτισμού και επικοινωνίας για την κατανόηση, διαχείριση και μετάδοση πολιτιστικής πληροφορίας
• Βασικές αρχές διατήρησης και διαχείρισης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
• Θεωρίες της επικοινωνίας και των ψηφιακών μέσων για την υλοποίηση οπτικοακουστικών έργων
• Θεωρίες της μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής για την υλοποίηση εφαρμογών για μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς
• Θεωρίες και μοντέλα μάθησης για τη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση μαθησιακών σεναρίων και ψηφιακών εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας
• Βασικές αρχές προγραμματισμού
• Βασικές αρχές σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων
• Μέθοδοι και εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη σχεδίαση και την ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογών πολυμέσων και ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της πολιτιστικής πληροφορίας.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνικούς, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορικής σε σύγχρονα γνωστικά πεδία, όπως αυτά που ορίζουν η μουσειολογία, η εκπαιδευτική τεχνολογία, οι ψηφιακές οπτικοακουστικές τέχνες και η πολιτιστική αναπαράσταση
με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Όσον αφορά τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, με το Πτυχίο ΤΠΤΕ ο/η
απόφοιτος:
• Κατέχει προσόντα διορισμού Κλάδου ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19) ΠληροφορικήςnΕκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥπουργείουnΠαιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) – «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»).
• Μπορεί να απασχολείται σε τομείς του Πολιτισμού στους οποίους χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής και της
Επικοινωνίας καθώς επίσης και σε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την παραγωγή, δημιουργία, διακίνηση πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών, στη διοίκηση, στην εκπαίδευση, στον τουρισμό, καθώς και στα δρώμενα που συνδυάζονται με την καθημερινή αναψυχή, ιδίως δε στις επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό (παρουσιάσεις στο διαδίκτυο, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων), στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισμικών και πολιτιστικών δρωμένων, στους φορείς που απασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων (ΟΤΑ, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες που ασχολούνται με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις), στις θεσμικές υπηρεσίες
και διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις εταιρείες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, στις βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης, στα μουσεία και τις πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική), στη διαχείριση και ανάδειξη των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό τύπο, σε εταιρείες ή σταθμούς παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου ως μοντέρ ή σκηνοθέτες. (Π.Δ. 83/2000,ΦΕΚ 72, τ. Α΄)

Mεταπτυχιακές Σπουδές

 • «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία»
 • «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική»
 • «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής»

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ

Την τελευταία δεκαετία οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σε συνδυασμό με τις αναζητήσεις της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, ορίζουν ένα νέο πεδίο έκφρασης και δημιουργίας. Στο πλαίσιο αυτό η συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών και καλλιτεχνών στον τομέα της Οπτικοακουστικής Τέχνης συνιστά πρωταρχική ανάγκη. Οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, όμως, που απαιτούνται για τη διαμόρφωση κατάλληλα εκπαιδευμένων ατόμων, ειδικών στους παραπάνω τομείς, παρέχονται σήμερα μεμονωμένα και σε ελλιπή βαθμό από διάσπαρτες και ξένες μεταξύ τους εκπαιδευτικές μονάδες του συστήματος της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας ιδρύθηκε το 2004 στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, με σκοπό να καλύψει για πρώτη φορά στη χώρα μας την έλλειψη αυτή. Είναι ένα υβριδικό Τμήμα όπου έμφαση δίδεται στη σύγκλιση της τέχνης με την τεχνολογία στο πεδίο της έρευνας και της διδασκαλίας. Το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης εναρμονίζεται με τα σύγχρονα διεθνή ερευνητικά δεδομένα του ψηφιακού πολιτισμού.

Αποστολή

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό του νόμο (Ν.3255/2004), έχει ως αποστολή: να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.

Τακτικοί Στόχοι

Οι Τακτικοί Στόχοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ορίζονται ως:

 1. διδασκαλία νέων μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης,
 2. επιστημονική έρευνα γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή,
 3. επεξεργασία του ήχου και της εικόνας, και οι νέες καλλιτεχνικές μορφές που προκύπτουν από αυτές,
 4. εφαρμογή των παραπάνω στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της επικοινωνίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, οι απόφοιτοι κατέχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν λειτουργήσουν ως επαγγελματίες ή αυτόνομοι καλλιτέχνες στον δημιουργικό ή εφαρμοσμένο τομέα των οπτικοακουστικών τεχνών. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι σε θέση:

 • να κατανοούν την πολυπλοκότητα, τη διεπιστημονικότητα και διαθεματικότητα του δημιουργικού πεδίου των οπτικοακουστικών τεχνών, από άποψη καλλιτεχνική θεωρητική και τεχνολογική,
 • να επεξεργάζονται δημιουργικά, με την εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της αντίστοιχης θεωρίας, ιδέες και νοήματα τα οποία στη συνέχεια μπορούν να κωδικοποιούν με τρόπο κατάλληλο προς την κατεύθυνση σύνθεσης σύγχρονων και σύνθετων μορφών έργων οπτικοακουστικών τεχνών,
 • να χρησιμοποιούν ψηφιακά και διαδραστικά μέσα, τα οποία καθιστούν δυνατή την παραγωγή έργων (ενδεικτικά) βίντεο τέχνης, τέχνης του ήχου, τέχνης διαδικτύου και υβριδικών τεχνών,
 • να αναπτύσσουν σύνθετα καλλιτεχνικά (και μεταξύ άλλων εμβυθιστικά/διαδραστικά) έργα ως αυτόνομοι δημιουργοί, χειριζόμενοι τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της διάδρασης και της επιστήμης του ήχου και της εικόνας,
 • να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν ψηφιακές και δυναμικές οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις και παραγωγές, προσανατολισμένες να εξυπηρετήσουν τη μαζική επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου) και τη σύγχρονη οπτικοακουστική βιομηχανία,
 • να γνωρίζουν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύγχρονη οπτικοακουστική παραγωγή,
 • να αξιοποιούν τις δυνατότητες επικοινωνίας των οπτικοακουστικών αναπαραστάσεων στο χώρο της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ- ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Το νέο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου ανήκει στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και εντάσσεται στη στρατηγική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να επεκταθεί στη συνάντηση της Τέχνης με την Τεχνολογία και να αναπτύξει γενικότερα τους τομείς της Τέχνης και της Επικοινωνίας στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Tμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου συνίσταται σε δύο βασικούς πυλώνες: τις ψηφιακές τέχνες και τον κινηματογράφο. Οι δύο αυτές βασικές κατευθύνσεις συναντώνται σε αρκετά σημεία, αλληλεπιδρούν και λειτουργούν συμπληρωματικά, γι αυτό και συνυπάρχουν στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων ετών (σε οκτώ (8) εξάμηνα). Στα πρώτα επτά εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν ένα συνδυασμό από υποχρεωτικά μαθήματα, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής ενώ στο 8ο εξάμηνο εκπονούν υποχρεωτική πτυχιακή εργασία. Το Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτείται στο σύνολό του από 28 υποχρεωτικά μαθήματα, 12 μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, 15 μαθήματα επιλογής και πτυχιακή εργασία. ο αριθμός των μαθημάτων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου είναι 42 (28 υποχρεωτικά, 9 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και 5 επιλογής) και πτυχιακή εργασία. Το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου βρίσκεται στα Ψαχνά Ευβοίας.

ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του Τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες αλλά και μία εις βάθος κατανόηση της πρακτικής και της θεωρητικής διάστασης της δημιουργικής διαδικασίας, μέσω ψηφιακών τεχνολογικών μέσων. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα σπουδών είναι πολυεπίπεδο, διεπιστημονικό, διαθεματικό και οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα και την αυτάρκεια να δημιουργούν, δηλαδή να σχεδιάζουν αλλά και να υλοποιούν και να παράγουν μόνοι/ες τους ψηφιακά και οπτικοακουστικά έργα, βασισμένα σε σωστή θεωρητική θεμελίωση και ενταγμένα σε ένα πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Tμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου συνίσταται σε δύο βασικούς πυλώνες: τις ψηφιακές τέχνες και τον κινηματογράφο. Οι δύο αυτές βασικές κατευθύνσεις συναντώνται σε αρκετά σημεία, αλληλεπιδρούν και λειτουργούν συμπληρωματικά, γι αυτό και συνυπάρχουν στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών. Ως προς τις ψηφιακές μορφές τέχνης (New Media Art, Digital Art, Interactive Art), διδάσκεται η καλλιτεχνική δημιουργία που αξιοποιεί: τεχνολογίες υπερμέσου, ψηφιακού video, εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας, ψηφιακών παιχνιδιών, διάχυτης υπολογιστικής, κινητής επικοινωνίας και γεωεντοπισμού, ψηφιακού ήχου, διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όσον αφορά στον κινηματογράφο, το βίντεο και γενικά τις οπτικοακουστικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, είτε αυτές παράγονται μέσω αναλογικών είτε ψηφιακών μέσων, στο νέο τμήμα διδάσκονται: διεύθυνση φωτογραφίας, σενάριο, σκηνοθεσία, σχεδιασμός οπτικοακουστικής αφήγησης (ντεκουπάζ, storyboarding), μοντάζ εικόνας και ήχου, παραγωγή, animation 2Δ και 3Δ και ηχητικός σχεδιασμός. Παράλληλα όμως διδάσκονται βασικά μαθήματα υποβάθρου: σύνθεσης (οπτικής, πλαστικής, ηχητικής, οπτικοακουστικής), θεωρητικά (ιστορίας της τέχνης και του κινηματογράφου, φιλοσοφίας, αισθητικής) και τεχνολογικά (πληροφορικής, προγραμματισμού και υλοποίησης σε επίπεδο software αλλά και hardware). Όλα τα παραπάνω αντικείμενα βρίσκουν εφαρμογή και αλληλεπιδρούν με το κεντρικό πυρήνα εργαστηριακών μαθημάτων καλλιτεχνικής δημιουργίας που διατρέχουν όλη τη δομή του προγράμματος, μετά το 2ο εξάμηνο και ουσιαστικά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των σπουδών στο νέο Τμήμα. Τέλος, οι φοιτητές/τριες εμβαθύνουν στη διαμόρφωση της δικής τους καλλιτεχνικής πρακτικής μέσα από την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το νέο τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές/τριές του στην ψηφιακή καλλιτεχνική δημιουργία στον 21ο αιώνα. Στόχος είναι οι απόφοιτοι του Τμήματος να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως δημιουργοί ψηφιακών καλλιτεχνικών έργων, αλληλεπιδραστικών μορφών αφήγησης με έμφαση στον οπτικοακουστικό καλλιτεχνικό λόγο και ως δημιουργοί ψηφιακών κινηματογραφικών έργων.

Για το λόγο αυτό, οι απόφοιτοι θα αποκτούν τόσο τεχνικές όσο και καλλιτεχνικές δεξιότητες για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, οπτικού, ηχητικού, δισδιάστατου, τρισδιάστατου, πολυμεσικού, το οποίο θα παρουσιάζεται στο WWW, στο φυσικό χώρο (κλειστό ή δημόσιο), σε περιβάλλοντα εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότας. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες θα εισαχθούν στην κριτική σκέψη μέσω μαθημάτων Φιλοσοφίας, Θεωρίας των Μέσων και Επικοινωνίας, Ιστορίας της Τέχνης και του Κινηματογράφου,  ώστε να χρησιμοποιούν ουσιαστικά και όχι επιφανειακά τις ψηφιακές τεχνολογίες. Κατανοώντας δηλαδή το ίδιο το μέσο, να νοηματοδοτούν τα έργα τους, έτσι ώστε αυτά να λειτουργούν στο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Έμφαση δίνεται επίσης στην κουλτούρα της συνεργασιακής, διεπιστημονικής και διαμεσικής δημιουργικής διαδικασίας, ούτως ωστε οι απόφοιτοι να μπορούν να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στον χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής ή της ψηφιακής παραγωγής καλλιτεχνικών έργων και πολιτισμικών προϊόντων, όπου η συνεργασιακή δημιουργική εργασία θεωρείται απαραίτητη.

Εκτός της επιτυχημένης πορείας στο χώρο της ψηφιακής καλλιτεχνικής και κινηματογραφικής δημιουργίας, η έμφαση σε μαθήματα υλοποίησης ψηφιακού περιεχομένου και περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης θεωρείται ότι θα δώσει στους/στις αποφοίτους του Τμήματος τη δυνατότητα να διακριθούν στο χώρο της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Μέσων, στη δημιουργία ψηφιακών συστημάτων, σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών προιόντων πολιτισμού, καθώς θα εφοδιαστούν με πολύπλευρη, πρακτική και εις βάθος δημιουργική γνώση του αντικειμένου, που λείπει απο τον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο στην εποχή μας στην Ελλάδα. Θεωρείται τέλος ότι η ένταξη μεγάλου αριθμού πρακτικών, δημιουργικών μαθημάτων υλοποίησης και παραγωγής στο πρόγραμμα του Τμήματος, αυξάνει τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων και τη πιθανότητα απορρόφησής τους στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών και της διαφήμισης.

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Leave a Comment

Your email address will not be published.